Evaluare psihologică

Evaluarea psihologică presupune aplicarea unui anumit set de teste psihologice, de-a lungul mai multor ședințe / întâlniri, cu scopul de a afla informații despre funcționarea psihologică a persoanei.

Atât copiii, cât și adulții pot fi evaluați psihologic, putându-se obține informații despre următoarele arii:

 • funcționarea cognitivă (coeficient de inteligență, funcționarea memoriei, atenției, limbajului);
 • funcționarea emoțional – afectivă (simptome anxioase, depresive, iritabilitate, fobii, obsesii);
 • funcționarea social – comportamentală (impulsivitate, inhibiție, agresivitate, retragere socială,);
 • profilul personalității (trăsături de personalitate).

Testele psihologice utilizate în evaluare vor fi selectate în funcție de scopul și obiectivele evaluării. O listă completă a testelor pe care le folosesc în cadrul cabinetului și care sunt aprobate de Colegiul Psihologilor din România găsiți aici.

Cele mai frecvente situații pentru care se solicită evaluarea psihologică:

 • în cazul copiilor și adolescenților, evaluarea este solicitată cel mai frecvent de către părinți, atunci când aceștia au anumite îngrijorări legate de starea și comportamentul copiilor lor; adeseori, evaluarea psihologică este urmată de începerea unui demers psihoterapeutic sau de realizarea a o serie de recomandări către părinți;
 • în cazul copiilor, în situații particulare, evaluarea psihologică mai poate fi cerută direct fie de către părinți, fie de către o instituție de autoritate (așa cum ar fi Judecătoria) în situații de abuz asupra copilului sau în situația divorțului părinților pentru stabilirea custodiei și domiciliului;
 • în cazul adulților, evaluarea psihologică poate fi solicitată întrucât aceștia au o serie de îngrijorări legate de starea lor de sănătate psihică sau doresc să afle mai multe informații despre funcționarea lor psihică; ca și în cazul copiilor, cel mai adesea, evaluarea poate fi urmată de începerea unui demers psihoterapeutic;
 • persoanele adulte mai pot solicita realizarea unei evaluări psihologice atunci când aceștia doresc să folosească respectiva evaluare în relație cu autoritățile (poliție, instanță de judecată, Direcții generale de asistență socială etc);
 • în cazuri excepționale și mai rare, cererea de evaluare psihologică poate fi făcută de către o Instanță de Judecată, atunci când se urmărește determinarea stării de sănătate psihică sau profilul psihologic al persoanei.

Cum se desfășoară evaluarea psihologică:

Demersul de evaluare psihologică este diferit dacă vorbim despre copii sau adulți.

 • În cazul copiilor, cererea de evaluare este făcută cel mai adesea direct de către părinți / aparținători. O evaluare psihologică simplă, de obicei, se desfășoară pe parcursul a două – trei ședințe în medie. O evaluare psihologică complexă (în situații de abuz asupra copilului, neglijență, stabilirea domiciliului și custodiei în situația de divorț, în care sunt implicate și autoritățile – Direcțiile de Protecție a Copilului, Instanțe de Judecată) presupune parcurgerea a minimum trei ședințe. Indiferent că este vorba despre o evaluare simplă sau complexă, ședințele de evaluare se vor desfășura după cum urmează: ședințe separate cu părintele / părinții, ședințe separate cu copilul și, după caz, ședințe comune părinte – copil. Părinții vor completa o serie de chestionare cu scopul strângerii a cât mai multor informații despre copil, iar copilul va parcurge și el o serie de teste psihologice adaptate vârstei și capacității lui de înțelegere.
 • În cazul adulților, în funcție de scopul pentru care se solicită evaluarea, aceasta se poate realiza de-a lungul a minimum două ședințe. Persoanele care solicită evaluarea vor completa o serie de chestionare sau vor parcurge o serie de teste, cu scopul strângerii a cât mai multor informații. În funcție de situație, testele psihologice pot fi fie parcurse în cadrul ședințelor, fie, dacă este vorba de chestionare, acestea pot fi completate acasă, fie în varianta creion – hârtie, fie online. În funcție de scopul pentru care se face evaluarea, aceasta se poate încheia fie printr-un feedback direct, fie prin redactarea unui Raport de psihodiagnostic și evaluare clinică. Cel mai adesea, atunci când evaluarea se realizează ca etapă premergătoare a intervenției psihoterapeutice, feedback – ul se va realiza direct, față în față, într-o ședință în care vor fi discutate rezultatele la teste. În alte situații, clientul poate solicita eliberarea unui Raport de Psihodiagnostic și Evaluare Clinică ștampilat și parafat, iar aceste situații particulare vor fi detaliate aici și aici.

Leave a Reply